MEDIQ Webshopin käyttöehdot

MEDIQ Webshopin käyttöoikeus

MEDIQ Webshop on tarkoitettu Suomessa toimiville Mediqin asiakkaille ja tuotteita toimitetaan vain Suomen alueelle.

Kirjautuessaan MEDIQ Webshoppiin Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjälle myönnetty ja voimassaoleva käyttäjätunnus antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää MEDIQ Webshopin palveluja. Mediqillä on oikeus tarvittaessa evätä käyttäjäoikeuksien myöntäminen tai peruuttaa myönnetyt käyttöoikeudet.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on vakuuttanut käyttöoikeuksia hakiessaan, että hänellä on Asiakkaan hyväksyntä hakea käyttöoikeus MEDIQ Webshopiin. Tilaustunnusten hakijalla tulee olla oikeus tehdä tilauksia Asiakkaan puolesta.

Käyttäjälle annettu käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttöoikeuden siirtäminen toiselle henkilölle ei ole sallittua, ei myöskään Asiakkaan organisaation sisällä.

Käyttäjä vastaa saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Mediqille, mikäli hänen työsuhteensa Asiakkaan palveluksessa päättyy tai oikeus tehdä tilauksia muusta syystä päättyy.

Tuotteiden tilaaminen

Käyttäjä voi tilata tuotteita MEDIQ Webshopista saatuaan käyttäjätunnuksen. Tehtyään tilauksen Käyttäjä saa tilauksestaan tilausvastauksen, josta käy ilmi, että tilaus on lähetetty.

Tuotteiden hinnat

MEDIQ Webshopin kautta tilattujen tuotteiden hinta määrittyy Mediqin ja Asiakkaan välillä voimassa olevien sopimushintojen mukaisesti. Asiakaskohtainen sopimushinta voi poiketa MEDIQ Webshopissa mainitusta hinnasta.

Toimitusehdot

MEDIQ Webshopin kautta tehdyt tilaukset toimitetaan Mediqin voimassa olevien yleisten toimitusehtojen mukaisesti, ellei nimenomaisesti ole toisin kirjallisesti sovittu.

Mediq Webshopissa olevat kuvat, tekstit ja tuotetietoliitteet

MEDIQ Webshop sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Mediqin nimenomaista lupaa oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää MEDIQ Webshopista saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

Henkilötietojen käsittely

Mediq noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Tästä erikseen tietosuojaselosteessa.

Mediq Webshopin ylläpitäminen ja virhetilanteet

Mediq ei takaa MEDIQ Webshopin häiriötöntä toimintaa. Mediqillä on oikeus tarvittaessa sulkea MEDIQ Webshop tai sen osa.

Ylivoimainen este

Mediq vapautuu velvoitteistaan, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, pandemia, takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Mediqistä riippumaton syy.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Mediq ei missään olosuhteissa korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Mediq ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennusten aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta MEDIQ Webshopin käytössä ja niistä mahdollisesti Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sovellettava laki

MEDIQ Webshopin käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Mediqilla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä ja saatavilla oloa sekä näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle/ Käyttäjälle MEDIQ Webshopissa, sähköpostitse tai kirjeellä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi kuitenkin siten, että Asiakkaan tilauksiin sovelletaan aina tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja.