Käyttäjänimi

Salasana

Kirjaudu sisään

Haluatko vaihtaa salasanasi tai unohtuiko salasana?

Mediq Webshop on verkkokauppa terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisille.

Käyttäjiksi voivat rekisteröityä Mediqin asiakkaat, joilla on asiakasnumero Mediqissä. 

Tervetuloa ostoksille!

Koronavirusepidemia vaikuttaa suojaustuotteiden saatavuuteen
Pyrimme varmistamaan ammattimaisen terveydenhuollon häiriöttömän toiminnan ja varaamme tuotteita erityisesti terveydenhuoltoasiakkaidemme käyttöön. Henkilökohtaisten suojaus- ja desinfektiotuotteiden toimituksissa voi olla häiriöitä johtuen nopeasti muuttuneesta kysyntätilanteesta.

------------------------------------------------

Tilaa käyttäjätunnus. Käsittelemme tunnuspyyntösi pian ja lähetämme tunnukset sähköpostiisi. Kerro hakemuksessa sekä hakijan tiedot että asiakasnumero.

Hae asiakasnumeroa

Palautetta Mediq Webshopista voit antaa tästä linkistä.

 


Mediq Suomi Oy:n Webshopin käyttöehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Mediq Suomi Oy:n (Mediq) Webshopin ja siinä saatavilla olevien aineistojen käyttämiseen.

Mediq Webshopin käyttöoikeus

Mediq Webshop on tarkoitettu Suomessa toimiville Mediqin asiakkaille, tavarantoimittajille sekä muille sidosryhmille (Asiakas).

Mediq toimittaa Webshopin kautta tuotteita vain Suomen alueelle.

Kirjautuessaan Mediq Webshoppiin Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjälle myönnetty ja voimassaoleva käyttäjätunnus antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Mediq Webshopin palveluja. Mediqilla on oikeus tarvittaessa evätä käyttäjäoikeuksien myöntäminen tai peruuttaa myönnetyt käyttöoikeudet.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on vakuuttanut käyttöoikeuksia hakiessaan, että hänellä on Asiakkaan hyväksyntä hakea käyttöoikeus Mediq Webshopiin.  Tilaustunnusten hakijalla tulee olla oikeus tehdä tilauksia Asiakkaan puolesta.

Käyttäjälle annettu käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttöoikeuden siirtäminen toiselle henkilölle ei ole sallittua, ei myöskään Asiakkaan organisaation sisällä.

Käyttäjä vastaa saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Mediqille välittömästi, mikäli hänen työsuhteensa Asiakkaan palveluksessa päättyy tai oikeus tehdä tilauksia muusta syystä päättyy.

Tuotteiden tilaaminen

Käyttäjä voi tilata tuotteita Mediq Webshopista saatuaan käyttäjätunnuksen. Tehtyään tilauksen Käyttäjä saa tilauksestaan tilausvastauksen, josta käy ilmi, että tilaus on lähetetty.

Tuotteiden hinnat

Mediq Webshopin kautta tilattujen tuotteiden hinta määrittyy Mediqin ja Asiakkaan välillä voimassaolevien olevien sopimushintojen mukaisesti. Asiakaskohtainen sopimushinta voi poiketa Mediq Webshopissa mainitusta hinnasta.

Toimitusehdot

Mediq Webshopin  kautta tehdyt tilaukset toimitetaan Mediqin voimassaolevien yleisten toimitusehtojen mukaisesti, ellei nimenomaisesti ole toisin kirjallisesti sovittu.

Mediq Webshopissa oleva aineisto ja sen käyttäminen

Mediq Webshopin sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Mediqin tai kolmannen osapuolen (kuten Mediqin päämiehen tai yhteistyökumppanin) omaisuutta, eikä Asiakkaalla tai Käyttäjällä ole ilman Mediqin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoa taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nettikappa sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Mediqin nimenomaista lupaa oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää nettikaupasta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

Henkilötietojen käsittely

Mediq noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

 

Mediqilla on oikeus käyttää Käyttäjien sähköpostiosoitteita Käyttäjille kohdistuvaan tiedottamiseen sekä myymiensä tai markkinoimiensa tuotteiden tai tarjoamiensa palvelujen sähköiseen suoramarkkinointiin. 

Halutessaan Käyttäjällä on oikeus kieltää tuotetietojen, tarjousten sekä muun materiaalin lähettäminen sähköisesti.

Mediq Webshopin ylläpitäminen ja virhetilanteet

Mediq ei takaa Mediq Webshopin häiriötöntä toimintaa. Mediqillä on oikeus tarvittaessa sulkea Webshop tai sen osa.

Ylivoimainen este

Mediq vapautuu velvoitteistaan, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Mediqistä riippumaton syy.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Mediq ei missään olosuhteissa korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Mediq ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennusten aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta nettikaupan käytössä ja niistä mahdollisesti Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sovellettava laki

Mediq Webshopin käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulivat voimaan 5.1.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Mediqilla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä ja saatavilla oloa sekä näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle/ Käyttäjälle sähköpostitse, kirjeellä tai nettikaupan kotisivuilla. Muutokset tulevat voimaan välittömästi kuitenkin siten, että Asiakkaan tilauksiin sovelletaan aina tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja.
Ok

Keskeytä

Kirjautuminen epäonnistui

Sisäänkirjautuminen epäonnistui, koska käyttäjänimi tai salasana on väärin. Ole hyvä ja sulje tämä ikkuna ja yritä uudestaan.

Ok

Salasana hukassa?

Ole hyvä ja kirjoita käyttäjänimesi ja klikkaa ok, lähetämme sinulle linkin salasanan vaihtamissivulle.

Käyttäjänimi

Ok Keskeytä

Käyttäjätunnuksesi on lukittu

Ota yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään

Ok