Tietosuojaseloste MEDIQ Webshop

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen MEDIQ Webshopin palveluita.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:
Mediq Suomi Oy (Y-tunnus 2285192-2)
Riihitontuntie 7 D, 02200 ESPOO
020 112 1500, mediq.suomi@mediq.com

Mediq Suomi Oy kerää, tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja rekisterinpitäjänä tehdäkseen terveydenhuollon ja laboratorioiden laite ja -tarvikekauppaa sekä tarjotakseen niihin liittyviä palveluja.

Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä Mediqin toiminnassa. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi tässä kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme henkilötietojasi jonkun yrityksen toimihenkilönä, kun asioit kanssamme puhelimitse, sähköpostitse tai verkkopalveluissamme. Tietojasi käsitellään, kun teet ostoksia verkkokaupassamme ja kun ostoksia toimitetaan.

Tallennettavat tiedot saamme asiakkailta verkkokaupan käyttäjätunnushakemuslomakkeeseen täytetyistä tiedoista sekä näihin tietoihin tehdyistä päivityksistä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

 • Rekisteröitymisen yhteydessä luotu käyttäjätunnus
 • Tiedot ostajaprofiilistasi; nimi, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero
 • Toimipaikan laskutusosoite ja toimitusosoite
 • Tiedot ostoksista, ajastetuista tilauksista ja verkkokaupan tilaushistoriasta sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot
 • Verkkoanalytiikan avulla johdettua tai profiloitua tietoa
  • Markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

   Arvostamme yksityisyyttäsi kaikessa henkilötietojen käsittelyssä ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ellei se ole palveluiden suorittamisen kannalta välttämätöntä. Tällainen tilanne ovat esimerkiksi toimituksemme, jolloin luovutamme nimi ja osoitetiedot tuotteet perille toimittavalle kuljetuspalvelullemme.

   Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja toistaiseksi, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset, vähintään niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja terveydenhuollon kauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).